Milan Kuzica

1962 – Martin, Slovensko – sochař, malíř, grafik, designér

Vystudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, dále pedagogiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Pedagogické činnosti se věnoval v letech 1996 – 1997 na TAFE University Perth a na High school of Design Claremont – Perth v Austrálii. Zde absolvoval i roční sochařskou stáž v Greg James Sculptor Studio. Posledních dvacet let žije v Praze. Pracoval v průmyslovém a grafickém designu a v současné době se věnuje především své volné sochařské tvorbě. Kuzica je zastoupen v soukromých sbírkách na Slovensku, v Čechách i v zahraničí. Vystavoval v Čechách, na Slovensku, v Belgii, Holansku, USA či v Austrálii.

Práce Milana Kuzicy je zdánlivě rozdělena svou formou do dvou kategorií: realistické a abstraktní. Obě však vždy vyjadřují existenční otázky a problematické mezilidské vztahy. Svými díly se snaží vyjádřit klasickou ženskou psychologii a její základní rysy. Je považován za mistra neorealismu a symbolismu s výraznou schopností zachytit emoce člověka pomocí lidských forem.

Kuzica je ředitelem umělecké sekce v České severoamerické obchodní a kulturní komoře. Je členem The Czechoslovak Society of Arts and Sciences / SVU v New Yorku.

Sdílejte ...