Václav Cígler – Michal Motyčka

Václav Cígler

1929 – Vsetín – pedagog, sklářský výtvarník, sochař

Mezinárodně uznávaný výtvarník, architekt a pedagog. Ve své tvorbě předjímal koncepty rodícího se soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land – art, světelnou a kinetickou plastiku). Je mezinárodně uznávaný autor v oboru sklo. V letech 1965 – 1979 založil a vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Tvoří návrhy projektů k utváření krajiny, věnuje se také sochařství. Svá díla nepojmenovává příliš ilustrativně, aby mohl divák jeho dílo volně interpretovat. Od 60. let 20. století se převážně zabývá vztahem člověka a krajiny a inspiruje se jím.

Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla. Vytvořil mnoho realizací ve veřejném prostoru. Své práce představil na samostatných a kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek − Praha, Brno, Olomouc, Bratislava, Rotterdam, Corning, Londýn, Berlín, Düsseldorf, Karlsruhe, Coburg, Curych, Amsterdam, Frankfurt nad Mohanem, Leyden, Paříž, Montreal, Sapporo, New York, Tel Aviv aj.

Michal Motyčka

1974 – Praha – architekt, konceptuální umělec

Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, VŠUP v Praze, studijní stáž na Škole architekury na AVU v Praze a studijní stáž na oboru skla u prof. Bruca Chaa na Rhode Island School of Design v Providence v USA. Michal Motyčka se hlavně zabývá prostorovým konceptem.

Mezi nejvýznamnější společné realizace ve veřejném prostoru patří: 2000–2009 terasa a skleněná lávka, Museum Kampa, Sovovy mlýny, Praha, CZ • 2005 parkan, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice, CZ • 2008 Vertikály, Palladium, Praha, CZ • 2009 Zrcadlící křídla na vodní hladině, vodní zámek Fraeylemaborg, NL • 2014 Sloup s odraznou plochou, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli • 2015 Menza a Světelný kříž, dokončení světelné sakrální instalace v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli.

Sdílejte ...