Aquarius

ocel a galvanicky zinkovaná ocel (2019)

Ondrej 4. (1975)

slovenský sochař

Môj subjektívny pohľad na takzvanú migračnú krízu.