Green Life II.

akátové dřevo, pojivo, práškové pigmenty (2019) | Lázně Aurora – promenáda

Milan Kuzica (1962)

slovenský sochař

Mohutnější varianta byla v roce 2017 vystavena na mezinárodní výstavě Sculpture by the Sea v australském Sydney a Perthu, kde získalo ocenění The Andrea Stretton Memorial Invitation. Dílo v sobě pojí rostlinné i živočišné životní principy.

Sdílejte ...