Kvantové pole

železné trubky (2019) | promenáda k Bertiným lázním

Petr Písařík (1968)

sochař a malíř

Tvarosloví této sochy vychází z redesignu půlkruhových polic. Výsledný vzhled je pak společným výsledkem původního použití a snahy o novou estetiku. Použité barvy jsou záměrně vybrány z prostředí filmu. Tyto klíčovací barvy umožňují změnu reality v digitálním obraze.

Sdílejte ...