Votumest

žula (2013)

Pavel Opočenský (1954)

sochař a šperkař

Menhir „Votumest“ je připomínkou votivních předkřesťanských míst. Otvory jen odhalují vnitřní svět kamene a naznačují možnou neznámou funkci. Jistá míra zpochybnění celkové nezničitelnosti žulového balvanu je záměrná. Stejně jako tzv. životní jistoty.\nMenhir byl nalezen v lomu Kozárovice u Orlíka.